Film & Fotografie

De pandemie heeft veel veranderd voor onze stichting. We hadden een strak concept, waarin we uit betaalde projecten non profit activiteiten financierden. In april vielen die opdrachten deels weg, waardoor we net genoeg inkomsten hadden om de meeste culturele projecten staande te houden.
Toch is er ook veel weggevallen. Zo bleek Nieuwmarkt in beweging, een website met hoofdzakelijk korte films over onze buurt, uiteindelijk niet meer effectief aan te vullen door allerlei beperkende regels. Het materiaal is niet verloren gegaan, maar verplaatst naar hansvanderkamp.com.
De werken van de expositie Gender! bleven maanden in een leeg kantoorgebouw staan en andere tentoonstellingen werden regelmatig verschoven en uiteindelijk afgelast.
Toch zijn we trots dat we de grote overzichtstentoonstelling Uncensored in NDSM-fuse, precies tussen twee lockdowns in, hebben weten te realiseren.
Ook hebben we de Sigaristen die in de geest van Robert Jasper Grootveld happenings hebben georganiseerd om kunstenaars te ondersteunen van veel promotiemateriaal kunnen voorzien. (Een deel van dat filmmateriaal is ook naar hansvanderkamp.com verhuisd.)
Daarnaast hebben we ook weer heel ‘old school’ drie uitgaven van het tijdschrift OpNieuw gerealiseerd, wat onze stichting bij nader inzien meer gekost heeft, zowel materieel als immaterieel, dan het heeft opgebracht, maar daar kwam wel weer een nieuw project uit voort: het tijdschrift NORDEN dat eind van dit jaar gaat verschijnen.
Toch zagen 2020 en 2021 er volkomen anders uit dan wij zo gepland hadden, maar kennelijk zijn we toch flexibel genoeg gebleken om de hoofdlijnen van onze doelstellingen te blijven realiseren.