De Opkamer – literair tijdschrift

Meer dan twee decennia later zijn twee zaken nog steeds onderwerp van discussie:

a/ Was De Opkamer wel het eerste Nederlandstalige literair tijdschrift voor het Internet? Hoewel we het antwoord daar wel op denken te weten, is het zaak voor webarcheologen om dat uit te zoeken. Feit is dat De Opkamer als zodanig te boek staat.

b/ Startte De Opkamer nu in 1994 of in 1995? De oudste bestanden die wij in bezit hebben, zijn van 1994.

Eén ding is zeker en dat is dat er ongelooflijk veel back-ups zijn van het tijdschrift, waarin vaak verschillende versies van hetzelfde gedicht aangetroffen worden, waarschijnlijk omdat de dichter op het laatste moment, nog kleine wijzigingen aangebracht werden.
Dat was indertijd reden voor een nieuwe complete back-up.
Het ligt voor de hand dat het een behoorlijke klus is om uit al die back-ups definitieve versies samen te stellen.
We hebben dat eerst op een webserver gedaan, maar dat leverde veiligheidsproblemen op, omdat de stokoude code waarin de nummers opgebouwd werden niet altijd zo netjes geschreven was, of simpelweg niet meer voldeed aan de maatstaven van nu.

Momenteel hebben we de meeste uitgaven van De Opkamer compleet en op een lokale server geïnstalleerd.
De hardware van die lokale server is sinds 2000 vele malen vernieuwd, maar heet nog steeds Kunstnier, een zachte verwijzing naar het fenomeen dat Internetgebruikers al heel snel de vele mogelijkheden ontdekten om elkaar online af te zeiken.
Al ging het er midden jaren negentig heel wat beschaafder aan toe dan nu op social media.